« wstecz

Hologramy

Zabezpieczenie specjalne w postaci hologramu indywidualnego i standardowego odpowiednio indywidualizowanego np. przez naniesienie dodatkowo znaku graficznego lub numeracji w dowolnym kolorze lub transparentnie (przezroczyście).

Aplikacja hologramu na kartę odbywa się przez wgrzewanie na jej powierzchnię lub przez naklejenie. Próba usunięcia hologramu w postaci naklejki powoduje natychmiastowe samozniszczenie. Należy nie mylić hologramu od powszechnej folii holograficznej (znacznie tańszej i dostępnej w sklepach papierniczych), gdyż nie stanowi ona praktycznie żadnego zabezpieczenia.

TECHNOLOGIE HOLOGRAFICZNE

Od kilkunastu lat do zabezpieczenia autentyczności dokumentów i produktów markowych stosuje się hologramy. Pod tym pojęciem potocznie rozumie się zarówno różne rodzaje hologramów tęczowych jak i ogólniej dyfrakcyjno-obrazowe elementy optycznie zmienne (ang. diffractive optically variable image device - DOVID).

Podstawowymi rodzajami stosowanych obecnie znaków optycznie zmiennych są (w nawiasach podajemy skróty i/lub terminy angielskie najczęściej stosowane w materiałach reklamowych firm zachodnich):Elementy powyższe różnią się między sobą znacznie zarówno stopniem trudności ich zimitowania lub podrobienia zależnym od stopnia rozpowszechnienia technologii służącej do ich wykonywania oraz precyzji ich wykonania, jak i cenę wykonania matryc produkcyjnych. Koszty produkcji masowej w zasadzie nie zależą od rodzaju elementu zabezpieczającego, zatem mogą różnić się znacznie w ofertach różnych firm.

Hologram tęczowy płaski (2D)

Hologram posiada płaski obraz o tęczowo zmieniających się kolorach przy pochylaniu góra-dół, widoczny bez istotnych zmian zakresie pochylania się na boki.

Hologram o znaczeniu historycznym, możliwy do zimitowania w każdym współczesnym laboratorium holograficznym.

Hologram tęczowy płasko-przestrzenny (2D/3D)

Płaski obraz o tęczowo zmieniających się kolorach przy pochylaniu góra-dół, elementy obrazu widoczne są, w co najmniej dwóch płaszczyznach tworzących perspektywiczną głębię. Obecnie ma on znaczenie głównie historyczne, chociaż nadal jest dość rozpowszechniony ze względu na przyzwyczajenia klientów.

Hologram tęczowy przestrzenny (3D)

Klasyczny hologram tęczowy obiektu trójwymiarowego wykonanego w skali 1:1. Obecnie rzadko stosowany, ze względu na stosunkowo wysokie koszty wykonania i niską wartość zabezpieczającą.

Stereogram tęczowy

Efekt podobny jak wyżej, lecz osiągnięty przez użycie do zapisu hologramu serii ujęć obiektu z różnych katów, lub sekwencji video. Umożliwia zrobienie hologramu animowanego (zawierającego sekwencje ruchu) i dowolne manipulowanie powiększeniem obiektu.

Technika ta jest dość szeroko rozpowszechniona i najczęściej stosowana do hologramów promocyjno-reklamowych.

Kompozycje siatek dyfrakcyjnych (grating elements)

Obrazy lub kompozycje graficzne, wypełnione siatkami dyfrakcyjnymi, (czyli zbiorami równoległych, jednorodnych prążków) uginającymi światło padające w różnych kierunkach.

Efekt jest kontrastowy, dobrze widoczny w każdych warunkach element, którego wartość zabezpieczająca zależy przede wszystkim od precyzji wykonania, gdyż sama technologia jest znana bardzo szeroko.

Siatkowo-kropkowy (dot-matrix)

Elementy te wykonane są przy pomocy sterowanych komputerem urządzeń laserowych i składają się z pixeli będących siatkami dyfrakcyjnymi o jednakowym kształcie, zazwyczaj okrągłym lub kwadratowym, wielkości zwykle w granicach 0,25 - 0,0625 mm, (co odpowiada rozdzielczości 100 - 400 dpi); w niektórych firmach rozdzielczość dochodzi do 600 dpi. Technika ta jest dość młoda, jednakże bardzo szeroko rozpowszechniona, a wartość zabezpieczająca elementów wykonanych przy jej pomocy zależy głównie od rozdzielczości urządzenia i jakości projektu graficznego.

Kinematyczny (kinematic effect)

Elementy składające się z odpowiednio ułożonych obszarów, wypełnionych albo siatkami dyfrakcyjnymi albo strukturami holograficznymi. Przedstawione na elemencie obiekty graficzne widoczne są na ogół w płaszczyźnie hologramu, przy poruszaniu elementem zmieniają położenie, kształt lub wielkość w mniej lub bardziej płynny sposób.

Rozdzielczość graficzna takich elementów dochodzi maksymalnie do 1600 dpi (tylko w bardzo długich elementach przeznaczonych wyłącznie do zabezpieczenia banknotów i dokumentów takich jak paszporty, wizy, czy prawa jazdy). Element zawierający efekty kinematyczne jest na ogół łatwy do identyfikacji oraz dość trudny do podrobienia, gdyż technikę tę opanowało (w różnym stopniu) stosunkowo niewiele firm.

NEW KineMax technologia stosowana przez nas do zabezpieczeń profesjonalnych

Opracowany przez polskich naukowców element składający się z pixeli, które są hologramami syntetycznymi, będący uogólnieniem elementów kinematycznych.

Rozdzielczość graficzna elementów KineMax wynosi standardowo do 4000 dpi, co umożliwia stosowanie do projektowania tych elementów technik używanych przy wytwarzaniu papierów wartościowych (guiloche, mikrodruku, różnego typu elementy ukryte).

Jednocześnie możliwe jest wykonanie elementów zawierających dowolne obrazy trójwymiarowe, zaprojektowane przy pomocy komputera.

Przy obecnym stanie rozwoju techniki element ten nie jest możliwy do podrobienia, a wszelkie imitacje byłyby łatwo wykrywalne gołym okiem.

 

W przypadku braku odpowiednich środków na wykonanie indywidualnego hologramu nasz przyszły klient może zamówić hologram standardowy z własną indywidualizacją (logo, personalizacja imienna, numeryczna) wybierając go ze wzorów przedstawionych poniżej:

 

Gorąca Pieczęć 

Uzupełnieniem zabezpieczeń kart plastikowych spełniających ważne funkcje dokumentów takich jak legitymacje, karty wstępu, karty abonamentowe, certyfikaty, karty identyfikacyjne i przepustki jest tzw. gorąca pieczęć, która aplikowana jest w drukarce (na zdjęciu model DataCard),przez zainstalowanie elementu grzewczego odciskającego ślad grafiki na wydrukowanej termotransferowo karcie. Taki ślad uniemożliwia także usunięcie z powierzchni karty folii holograficznej a tym samym zmianę danych osobowych i uprawnień.Dostępne są standardowe grafiki na tych pieczęciach a także możliwym jest zamówienie pieczęci indywidualnej, która zabezpieczy spersonalizowane karty. 

Hologram zabezpieczający

 

Hologram zabezpieczający - nadruk drukarką kart plastikowych.

Uzupełnieniem istniejących tradycyjnych metod nanoszenia odrębnych hologramów metodą HotPrint, które z uwagi na swój bardzo wysoki koszt przygotowania indywidualnej matrycy przeznaczone były wyłącznie dla bardzo dużych nakładów drukowanych metodą offsetową - producenci drukarek kart jak np. DataCard, Zebra itp. swoją nowoczesną technologią przy produkcji folii (ribbonów) termotransferowych uzupełnili tzw. overlay i laminat o aplikację kilkunastu gotowych hologramów zabezpieczającyh, które w łatwy i tani sposób mogą zabezpieczyć bardzo małe nakłady kart. W chwili obecnej można już zlecić przygotowanie przez producenta drukarek kart - indywidualnej folii holograficznej co będzie i tak tańsze niż wykonanie tradycyjnej matrycy typu HotStamp.

Hologram zabezpieczający

DLACZEGO I PO CO HOLOGRAM

Olbrzymie starty, które ponosi gospodarka światowa za sprawą pojawienia się na rynku nielegalnych towarów wymusza na producentach podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia swych wyrobów przed nieuczciwą konkurencją. Producent markowych wyrobów traci, bowiem podwójnie: zmniejsza się jego udział na rynku, traci swój image, gdyż najczęściej nielegalne towary są znacznie gorszej jakości. W światowej gospodarce można się spotkać z nieuczciwą konkurencją, która na skalę masową podrabia markowe wyroby np. alkoholu, sprzętu RTV, telefonicznego, wyrobów kosmetycznych, farmaceutyków itp.

Hologramy stanowią obecnie najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed fałszowaniem, podrabianiem czy też inną manipulacją. Znaki holograficzne nie dają się fałszować za pomocą znanych technik od komputerowej i kserograficznej po drukarską i fotograficzną. Są one sprawdzonym instrumentem w walce z nieuczciwą konkurencją gwarantując oryginalność pochodzenia produktów oraz oczekiwana przez klienta jakość.

Innym obszarem, w którym technika holograficzna znajduje swoje zastosowanie jest działalność reklamowa. Poprzez zastosowanie hologramów w marketingu, reklamie i promocji uzyskuje się nowe dotychczas niespotykane efekty wizualno-estetyczne. Integracja hologramu z obszarem graficznym danego produktu nie jest tylko podniesieniem wartości estetycznej samego wyrobu, jest ona przede wszystkim innowacyjną formą reklamy. Opatrzone tymi znakami materiały reklamowe czy też towary nie tylko zyskują na atrakcyjności, lecz stają się bardziej oryginalne i wartościowe, podnosząc image firmy i wpływając jednocześnie na zwiększenie obrotów.

Przykłady zastosowań hologramów:

 • jako zabezpieczenie przed fałszowaniem dokumentów
 • zabezpieczenia stosowane przez władze celne (wizy, znaki celne)
 • znaki towarowe, emblematy, etykietki gwarantujące oryginalność wyrobów markowych tj. preparatów farmaceutycznych; kosmetyków, odzieży itp.
 • ochrona praw autorskich poprzez zabezpieczenie kaset video, płyt VD i gier komputerowych
 • elementy podnoszące atrakcyjność i estetykę wydawnictw, publikacji
 • oznakowanie kart telefonicznych, znaczków pocztowych, widokówek itp.
 • dekoracyjne znaki holograficzne na materiałach reklamowych, promocyjnych

Firma CardCo oferuje pełny serwis począwszy od konsultacji i wykonania projektu graficznego, poprzez naświetlenia próbne oraz naświetlenia niezbędne do wykonania matrycy, aż do produkcji hologramów na skalę masową.

Specjalnością spółki są hologramy zabezpieczające w formie:

 • samoprzylepnych etykiet holograficznych, wykonanych na samozniszczalnej folii
 • folii holograficznych do wgrzewania

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku klient może zamówić hologram indywidualny lub wykorzystać istniejące w firmie standardy holograficzne, które w końcowym procesie zostaną spersonalizowane poprzez naniesienie na nie napisu lub grafiki wybranej przez Zamawiającego.

Fakt, iż produkt powstaje w Polsce, został wysoko oceniony przez wielu odbiorców krajowych, preferujących:

 • względy bezpieczeństwa, jakie gwarantujemy;
 • (wprowadzamy ISO 9001)
 • bezpośredni kontakt producent-odbiorca
 • rzetelność wykonania produktu
 • elastyczność w obsłudze i krótkie terminy
 • bardzo wysoką wartość zabezpieczającą naszych hologramów
 • atrakcyjność cen stałą obecność na rynku

Są to hologramy wykonane i sprzedawane tylko albo w formie etykiet z nadrukowanym logo Zamawiającego albo jako hologram hot-stamp w konkretnym dokumencie Zamawiającego (karty rabatowe, karty lojalnościowe, karty kredytowe, karty, bankomatowe i inne karty plastykowe a także dokumenty wykonywane z innych materiałów m.in. dokumenty osobiste, certyfikaty, gwarancje, papiery wartościowe, banknoty, wszelkiego rodzaju produkty markowe).

HoloBit HoloFan HoloFull KineSec KineSky KineStar HoloDream Tasma holograficzna Plomby holograficzne


NEWS

:: Integracja czytnika linii papilarnych w drzwi naszego partnera firmy RK Aluminium.

Wspaniały przykład integracji czytnika linii papilarnych ekey integra w przepięknie zaprojektowane drzwi firmy RK Aluminium. DO wyboru również subtelnie ukryty w pochwyt - skaner linii papilarnych arte.

:: Camerimage 2018. System Automatycznej Identyfikacji.

Jesień to dla Cardco szczególnie zwiększona aktywność w zakresie obsługi Systemów Identyfikacji ważnych imprez masowych w obszarze kultury.

:: NOWOŚĆ - Drukarki ZC100, ZC300, ZC350

Wreszcie są dostępne tak długo oczekiwane nowe modele drukarek kart,które zastąpią drukarki ZXP1 i ZXP3. Ich największą zaletą jest większa mobilność, wyższa jakość nadruku na kartach PVC i prędkość druku termosublimacyjnego.

:: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit

To już 10-ty raz zagościł w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit, którego mieliśmy przyjemność wspomóc systemem identyfikacji gości.

:: Systemy Lojalnościowe i Kartowe - Newsy SPA - wiadomości ze świata SPA & Wellness

Wywiad z Prezesem Zarządu firmy CARDCO Markiem Galewskim na temat Systemów Lojalnościowych.

Karty

do góry